Att leda jämlikhet i skolan

Behöver du inspiration och nya perspektiv på ledandet av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet? Vill du veta hur du kan känna igen motstånd och få inspiration på hur det kan bemötas? Saknar du förslag på hur du kan strukturera arbetet exempelvis med en tydlig årsplanering?

Boken Att leda jämlikhet i skolan – en handbok för skolledare som vill göra skillnad inspirerar dig som skolledare att leda ett framgångsrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete i skolan. Boken passar även för enhetschefer, utbildningsansvariga, utbildningsdirektörer eller du som på något annat sätt ansvarar för ledandet och drivande av jämställdhets- och jämlikhet arbetet  i grundskolan och på andra stadiet.

Boken presenterar vad det innebär att leda arbetet med jämställdhet och likabehandling.

Du får

  • en översikt för grunderna i jämställdhets- och likabehandlingsarbetet,
  • kunskap om vad normer är och vilken betydelse de begränsande och uteslutande normerna har på alla i skolan.
  •  en presentation av fyra viktiga perspektiv på ledandet av arbetet
  • tips på hur öka motivationen i personalen i dessa frågor
  • vilka olika former av motståndsreaktioner du kan stöta på i förändringsarbetet  och hur du kan bemöta dem.

Boken hjälper dig att skapa struktur i ditt konkreta arbete, men ger även inspiration för hur du kan lägga upp en årsplanering och så innehåller boken olika metoder, tips och checklistor. 

Med med gedigen erfarenhet av arbete med jämställd och jämlikhet i skolan delar författarna,  utbildare Malin Gustavsson och lärare Nina Blomberg med sig av sina erfarenheter av att stötta och driva detta arbete.

Till sin hjälp de haft skolledare runt om i Svenskfinland. Vissa har delat med sig av vad de upplever att de saknar för att driva arbetet och andra har kommenterat och kompletterat av den färdiga texten. Vår språkgranskare Jacob Töringe har också lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor i skolan och kommit med värdefulla förändringar i texten. Hanna Siira har ansvarat för layout och de härliga bilderna.

Vi hoppas att boken ska hjälpa dig och skolpersonalen att gå från ord till handling, oberoende var i processen ni befinner er.

Boken är än så länge gratis, tack vare finansiering av Svenska Folkskolans vänner.
Du kan beställa boken här

Vi tackar Svenska Folkskolans vänner för finansiering av boken och lanseringstillfället.

Sagt om om boken

“Tack för boken som kom idag på posten. Bläddrade snabbt i den och den är väldigt tilltalande att titta i och det lilla som jag läst i den känns konkret och användbart.”
Kaj Törnroos, rektor, Kumlinge skola

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.