Allas yrkes

Nätmaterialet Allas yrkes publicerades hösten 2020. Materialet skapades inom projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Syftet med materialpaketet är att förenkla jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet för yrkeslärare. Allas yrkes-portalen innehåller hjälpmedel som är skapat just för yrkeslärare.

Bekanta dig med t.ex. checklistor, övningar och lagstiftningen gällande likabehandlingsarbetet. Du kan även testa ditt kunnande samt kolla in knepiga frågor ställda av kolleger och svar som du kan ge. Sprid gärna ordet om det nya materialpaketet!

Vi ordnade ett fortbildningstillfälle om hur materialet kan användas 9.11.2020. Du kan se på inspelningen från tillfället genom att klicka på länkarna nedan.

Har du frågor? Ta kontakt!

allasyrkes@ekvalita.fi

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[polylang]