Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Read about the project in English here! Equality work with focus on masculinity – Bank with material and methodology Bilder: Oscar Lehtinen Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet Projektet i sin helhet började som en idé då projektledare för maskulinitetsprojektet Vem é man, Nana Blomqvist bjöd in Marco Vega från Malmö för att […]

Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter. Sedan projektstarten i början av 2018 har vi fortbildat över 500 personer inom yrkesläroanstalterna i jämställdhet och likabehandling. Vi samarbetar med projektet Tasa-arvoa ja reformia som koordineras av Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu som samlar och stöder alla finska yrkeslärarutbildningar i […]