Aktuellt

Vi har lanserat en ny guide som heter Håll koll på läget! Guide för att kartlägga jämställdhets- och jämlikhetsläget inom yrkesutbildning.

Guiden fokuserar på att göra en lägesbeskrivning hos studerande, men informationen kan även användas för att göra en kartläggning bland personalen.

Målet för fortbildningarna är att utveckla personalens kunskap om och ge verktyg hur jämställdhet- och likabehandling kan förverkligas inom den grundläggande och andra stadiets utbildning.

Alla fortbildningsdelar ordnas online. De fungerar både som självständiga delar och som en helhet.

Syftet med boken är att inspirera skolledare att leda ett framgångsrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete i skolan.

Nu är materialet Allas yrkes ute! Det har skapats inom projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Syftet med materialpaketet är att förenkla jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet för yrkeslärare. Allas yrkes-portalen innehåller hjälpmedel som är skapat just för yrkeslärare.

Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i skolan. Boken består av teori, tips och praktiska övningar för att stödja inkluderingsarbete och förändra begränsande normer med sikte på jämställdhet och likabehandling i skolan.

Våra utbildningar

Behöver er skola hjälp med att genomföra
förändring?

Vi jobbar med vuxna och barn på alla utbildningsstadier, med teman
såsom
kropp och gränser, porr och normer.
För skräddarsydda utbildningspaket, kontakta
utbildning@ekvalita.fi.

Vårt utbildningsteam

Vi erbjuder enskilda workshops och föreläsningar samt större fortbildningshelheten. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med elever, lärare, forskare och annan undervisningspersonal samt med elev- och studerandevård och vårdnadshavare.

Utöver att vi delar kunskap och inspiration genom att träffa målgrupper, skapar vi även material för det konkreta jämställdhetsarbetet. Ekvalita jobbar även med företag och organisationer.

Vi erbjuder våra tjänster på svenska, finska, engelska, tyska och ryska.

För pedagoger
& vårdnadshavare

För elever
& studerande

Tala med ditt barn

Tala med ditt barn om sexuella trakasserier

Kropp, kön och kroppslig integritet. För lärare i grundskolan samt vårdnadshavare.

Ta makten tillbaka

Ta makten tillbaka!

Kropp, kön och kroppslig integritet. För lärare i grundskolan samt vårdnadshavare.

Jag behandlar väl alla lika

Jag behandlar väl alla lika?

En interaktiv föreläsning om att synliggöra normer och utmana dem i verksamheten, så att alla elever blir bekräftade och får vara som de är. För lärare i grundskolan.

Maskulinitet

Maskulinitet

Workshop om teman som relaterar till maskulinitet och pojkkultur, t.ex. sårbarhet, sexualitet, kropp, närhet eller våld. För åk 5-9 och andra stadiet.

Stöd i strukturen

Stöd i strukturen

Vi hjälper skolor med att arbeta fram ändamålsenliga jämställdhets- och likabehandlingsplaner för att möjliggöra det långsiktiga – och så viktiga – arbetet. För lärare i grundskolan.

Förändra världen tillsammans

Förändra världen tillsammans

Verktyg till att se och inspiration till att bryta normer. För åk 1-3, 4-6, 7-9 samt andra stadiet.

Jag behandlar väl alla lika

Jag behandlar väl alla lika?

En interaktiv föreläsning om att synliggöra normer och utmana dem i verksamheten, så att alla elever blir bekräftade och får vara som de är. För lärare i grundskolan.

Maskulinitet

Maskulinitet

Workshop om teman som relaterar till maskulinitet och pojkkultur, t.ex. sårbarhet, sexualitet, kropp, närhet eller våld. För åk 5-9 och andra stadiet.

Porr

Porr

Vilka är skillnaderna mellan porr och sex och vad kan vi vinna på att bli medvetna om dem och på att få en insyn i porrindustrin? För åk 7-9 och andra stadiet.

Du kan ju börja här

Vill du ta in mer normmedvetenhet i din undervisningen, upptäcka prima kvällssagor till dina barn eller hitta videon som får kollegiets sista försvarare av mossiga könsnormer att ändra kurs?

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[polylang]