Aktuellt

Ekvalitas projekt inom yrkesutbildning började 2018 och pågår till slutet av 2020. Inom projektet har vi fortbildat hundratals personer inom personalen på olika yrkesläroanstalter.

Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med jämställdhet och likabehandling. Vi har en bred erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära inom utbildningssektorn med allt från småbarnsfostran och grundläggande utbildning till vuxenpedagogik, universitet och statliga utbildningsinstitutioner.

Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i skolan. Boken består av teori, tips och praktiska övningar för att stödja inkluderingsarbete och förändra begränsande normer med sikte på jämställdhet och likabehandling i skolan.

Våra utbildningar

Behöver er skola hjälp med att genomföra
förändring?

Vi jobbar med vuxna och barn på alla utbildningsstadier, med teman
såsom
kropp och gränser, porr och normer.
För skräddarsydda utbildningspaket, kontakta
utbildning@ekvalita.fi.

Vårt utbildningsteam

Vi erbjuder enskilda workshops och föreläsningar samt större fortbildningshelheten. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med elever, lärare, forskare och annan undervisningspersonal samt med elev- och studerandevård och vårdnadshavare.

Utöver att vi delar kunskap och inspiration genom att träffa målgrupper, skapar vi även material för det konkreta jämställdhetsarbetet. Ekvalita jobbar även med företag och organisationer.

Vi erbjuder våra tjänster på svenska, finska, engelska, tyska och ryska.

 

För pedagoger
& vårdnadshavare

Jag behandlar väl alla lika

Jag behandlar väl alla lika?

En interaktiv föreläsning om att synliggöra normer och utmana dem i verksamheten, så att alla elever blir bekräftade och får vara som de är. För lärare i grundskolan.

Tala med ditt barn

Tala med ditt barn om sexuella trakasserier

Kropp, kön och kroppslig integritet. För lärare i grundskolan samt vårdnadshavare.

Stöd i strukturen

Stöd i strukturen

Vi hjälper skolor med att arbeta fram ändamålsenliga jämställdhets- och likabehandlingsplaner för att möjliggöra det långsiktiga – och så viktiga – arbetet. För lärare i grundskolan.

För elever
& studerande

Ta makten tillbaka

Ta makten tillbaka!

Om kropp, gränser och sexuella trakasserier. För åk 7-9 och andra stadiet.

Förändra världen tillsammans

Förändra världen tillsammans

Verktyg till att se och inspiration till att bryta normer. För åk 1-3, 4-6, 7-9 samt andra stadiet.

Maskulinitet

Maskulinitet

Workshop om teman som relaterar till maskulinitet och pojkkultur, t.ex. sårbarhet, sexualitet, kropp, närhet eller våld. För åk 5-9 och andra stadiet.

Porr

Porr

Vilka är skillnaderna mellan porr och sex och vad kan vi vinna på att bli medvetna om dem och på att få en insyn i porrindustrin? För åk 7-9 och andra stadiet.

Du kan ju börja här

Vill du ta in mer normmedvetenhet i din undervisningen, upptäcka prima kvällssagor till dina barn eller hitta videon som får kollegiets sista försvarare av mossiga könsnormer att ändra kurs?

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.