Skapa plats

Skapa plats - en normutmanande bok för en mer inkluderande skola

Teori, tips och övningar för personal på alla utbildningsstadier. Även en kortare version finns både på finska och svenska. Alla kan beställas inom kort från vår webbshop.
Ekvalita, 2020

ekvalita_press_16

Zona ut

Vad vågar man säga? Vad får man säga? Malin är feminist sedan 20 år, konsult i jämlikhet och har en magister i genusvetenskap. Tillsammans med henne ger vi oss ut och träffar människor som tänker olika. Serie i sex delar.
Yle 2019

Tala med ditt barn

Tala med ditt barn

...om sexuella trakasserier. Producerat av Ekvalita för Förbundet Hem och skola i Finland, 2018.

SV Flickor, pojkar

Flickor, pojkar och samma möjligheter

Inspirationsmaterial för hur man som förälder kan stöda barnets känsla av att räcka till, genom att synliggöra och ifrågasätta de begränsade könsnormerna som barn och unga känner av.
Malin Gustavsson & Hem och skola

Jämställdhet i lärande

Jämställdhet i lärande - Tasa-arvo kasvatuksessa

Ett studiepaket om könsperspektiv när det gäller lärande i skol- och småbarnsutbildning.

Opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa.

TANE (delegationen för jämställdhetsärenden) & Ekvalita

SV För mer rättvisa

För mer rättvisa - ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

Malin Gustavsson, Folkhälsan & Finlands svenska skolungdomsförbund

Ett mer jämställt dagis

Ett mer jämställt dagis

Arbetsmaterial för småbarnspedagoger med konkreta tips om hur en kan arbeta med jämställdhet i daghem.
Malin Gustavsson för Folkhälsan

Kärlek börjar inte med bråk

Kärlek börjar inte med bråk

Ett könsperspektiv på det mobbningsförebyggande arbetet i skolan.
Malin Gustavsson för Folkhälsan

13-1-50270503-1567156191770.jpg

Min kropp är min

Animerad serie i fyra delar om kropp, rätt till fysisk integritet, vad sexuellt våld är och hur barn kan få hjälp. Tillhörande handbok för vuxna.
Rädda Barnen, 2019.

7_mycket_lasvarda_och_larorika_barnbocker_fran_olika_forlag_5d8108182a6b228e55998289

Olika

Det svenska förlaget Olika har ett brett sortiment av barnböcker som utmanar begränsande stereotyper, många av böckerna med tillhörande handledning för vuxna.

SV Snippor & snoppar

Snippor & snoppar

En bok för barn och vuxna om sexualitet. Den handlar om barnens egen sexualitet främst men också om hur barn blir till och om hur olika familjer kan vara.
Producerat av RFSU

SV Barns sexualitet

Barns sexualitet – en vägledning

stöd till föräldrar, förskolepersonal, lärare och andra som vill prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer.
Producerat av RFSU

SV Snippelisnopp

Snippelisnopp – enkel sexualundervisning för årskurs 1–6

ett material som stöd för att ta upp frågor kring kropp, gränser och sexualitet i de lägre klasserna.
Producerat av Folkhälsan och Nektaria rf.

FI Älä oleta

Älä oleta!

Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä.

Anta int! finns även på svenska. Ett normkritiskt material om likabehandling, att motverka diskriminering och friheten att få vara sig själv.
Producerat av Seta m.fl.

Näyttökuva 2020-1-23 kello 21.29.42

Normkreativa barnböcker på Instagram

Instagramkontot normkreativa_barnbocker recenserar barnböcker med mångfald.

SV Bryt

BRYT!

Ett handledningsmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet metodmaterial med konkreta övningar och diskussionsunderlag.
Forum för levande historia & RFSL Ungdom

FI Mukana!

Mukana!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella. Opas oppilaitoksessa työskentelevälle ja opiskelevalle. Opetushallitus, 2019

FI Uteliaana

Uteliaana seksuaalisuudesta -tietovihko

Opas lapsen seksuaalisesta kehityksestä, suunnattu kasvatus, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä vanhemmille.
Väestöliitto

Näyttökuva 2020-1-23 kello 22.45.48

Så att ingen blir ensam - sexuella trakasserier och könsmobbning

Arbetsmaterial kring mobbning och mobbningsförebyggande arbete.
Malin Gustavsson för Folkhälsan i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund

Näyttökuva 2020-1-23 kello 22.51.33

Samtycke för barn

En film som förklarar vad samtycke är, så att det blir lätt att förstå även för barn och för vuxna som inte har hört talas om det förut.

Material & länkar, varsågod!

Allas yrkes

Nätmaterialet Allas yrkes publicerades hösten 2020. Materialet skapades inom projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Syftet med materialpaketet är att förenkla jämställdhets-, jämlikhets- och

Ekvalita och COVID-19

Precis som alla andra, känner vi på Ekvalita också av konsekvenserna av de åtgärder som gjorts för att förhindra spridningen av COVID-19.    Det betyder att alla

Educa

Ekvalita deltar i Educa-mässan 24-25.1.2020 Educa-mässan fokuserar på utbildning och pedagogik och arrangeras i Mässcentret 24-25.1  i Helsingfors. Ekvalita hittas i montern 6n34 på den

Projekt

Föregående Nästa Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter.

SKAPA PLATS & Lathunden

  Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet

Utbildningspaket

Föreläsningar och verkstäder för barn, ungdomar, pedagoger och vårdnadshavare. Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[polylang]