Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter. Sedan projektstarten i början av 2018 har vi fortbildat över 500 personer inom yrkesläroanstalterna i jämställdhet och likabehandling. Vi samarbetar med projektet Tasa-arvoa ja reformia som koordineras av Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu som samlar och stöder alla finska yrkeslärarutbildningar i Finland.

Vad gör vi?
Mer plats! – teamet fortbildar personal inom yrkesutbildning och skapar ett nätbaserat material riktat till yrkeslärare.

Allas yrkes-materialet är nu publicerat!
Nu är materialet Allas yrkes ute! Det har skapats inom projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Syftet med materialpaketet är att förenkla jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet för yrkeslärare. Allas yrkes-portalen innehåller hjälpmedel som är skapat just för yrkeslärare. Bekanta dig med t.ex. checklistor, övningar och lagstiftningen gällande likabehandlingsarbetet. Du kan även testa ditt kunnande samt kolla in knepiga frågor ställda av kolleger och svar som du kan ge. Sprid gärna ordet om det nya materialpaketet!

Yrkesläroanstalter som vi samarbetat med:

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Yrkeslärarutbildningen vid Åbo Akademi

Vem är vi som jobbar med detta?

Virve Savoila

Projektledare
virve.savoila@ekvalita.fi
040 567 3071

Eerika Salminen

Ansvarig innehållsskapare
eerika.salminen@ekvalita.fi

Lisa Tobiasson

Innehållsskapare

Niklas Rosenblad

Sakkunnig

Anne Norema

Lektor
Lärare inom yrkesutbildning

Vi tackar Undervisnings- och kulturministeriet för finansiering av projektet.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[polylang]