Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter. Sedan projektstarten i början av 2018 har vi fortbildat över 500 personer inom yrkesläroanstalterna i jämställdhet och likabehandling. Vi samarbetar med projektet Tasa-arvoa ja reformia som koordineras av Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu som samlar och stöder alla finska yrkeslärarutbildningar i Finland.

 

Vad gör vi?

Mer plats! – teamet fortbildar personal inom yrkesutbildning och skapar ett nätbaserat material riktat till yrkeslärare.

 

Vill din yrkesskola delta?

För nätmaterialet behöver vi exempel från fältet! Vill du bidra med berättelser, diskussioner, reflektioner, tankar eller exempelvis övningar från skolvardagen där jämställdhet och/eller likabehandling kanske lyckats eller misslyckats eller hamnat någonstans mittemellan? Eller vill du ställa upp på en intervju på en video? Ta kontakt – alla delar från yrkesskolornas vardag passar in i materialet.

Vi har fortfarande resurser att fortbilda – om den yrkesskola du arbetar på vill ta del av kostnadsfri fortbildning inom jämställdhet och likabehandling under våren 2020, ta då kontakt med projektledare Virve Savoila per e-post virve.savoila@ekvalita.fi.

 

Yrkesläroanstalter som vi samarbetat med:

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Yrkeslärarutbildningen vid Åbo Akademi

Vem är vi som jobbar med detta?

Virve Savoila

Projektledare
virve.savoila@ekvalita.fi

Eerika Salminen

Ansvarig innehållsskapare
eerika.salminen@ekvalita.fi
040 567 3071

 

Lisa Tobiasson

Innehållsskapare
lisa.tobiasson@ekvalita.fi

Niklas Rosenblad

Sakkunnig

Anne Norema

Lektor
Lärare inom yrkesutbildning

Vi tackar Undervisnings- och kulturministeriet för finansiering av projektet.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.