Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Bilder: Oscar Lehtinen

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Projektet i sin helhet började som en idé då projektledare för maskulinitetsprojektet Vem é man, Nana Blomqvist bjöd in Marco Vega från Malmö för att fortbilda Ekvalitas personal och nätverkskontakter i hur man kan göra jämställdhetsarbete med fokus på maskulinitet.
Inom ramen för projektet Vem é man? – arrangerade Ekvalita ett initierande möte kring nordiskt samarbete, i Stockholm i april 2019 tillsammans med RFSU. Tillsammans bjöd vi in aktörer från olika organisationer i Sverige och Finland. Vi bestämde oss för att samla krafter från även de övriga nordiska länderna för att skapa en stark plattform för att utveckla metoder, material och samarbeten över de nordiska gränserna.
I juli 2019 arrangerade Ekvalita tillsammans med flera finska aktörer en kick-off paneldebatt på SuomiAreena (Björneborg) “Miten törkypuhetta kitketään urheilupiireissä? Stoppa skitsnacket” där det problematiska omklädningsrumssnacket stod i fokus.
I december 2019 organiserade Ekvalita tillsammans med DareGender i Köpenhamn,  ett internationellt projektnätverksmöte Internordic meeting on equality work with a focus on masculinity, där aktiviteterna för detta projekt slogs fast.
Projektet möjliggörs av NIKK (Nordisk information för kunskap om kön). Ekvalita leder projektet med samarbetspartnerna DareGender, RFSU och Poikien Talo (Loistosetlementti).
Projektet omfattar verksamhet där vi:
  1. Skapar en materialbank så att metoder och material som kan användas i detta arbete finns samlat på ett ställe,
  2. Gör en voice over (språkröst) på isländska av RFSU:s film Vill Du?.
  3. Utvecklar och pilotera ”Locker room talk”-verksamhet i Finland.
  4. Översätter en studie gjord på Island av ungdomars porrkonsumtion och förståelse av skriptet för sexakten i det verkliga livet. Studien ska publiceras även på engelska.
  5. Utvecklar effektmätningsinstrument utifrån etablerade redan existerande forskningsverktyg för detta slags jämställdhets- och ungdomsarbete.
  6. I mån av möjlighet och resurser, producerar vi podcaster även på engelska.

Mediaproduktion

Article based on the panel Youth/masculinities that took place 6.11.2019 at Helsinki Art Museum, arranged by Finnish institute for the Benelux, in cooperation with Ekvalita, Poikien Talo and Kulttuuritalo Caisa.

Youth/masculinities

What happens when you mix researchers and artists in a panel to talk about masculinity?

Here you can find out because Harry Lunabba decided spontaneously to record the panel. Despite the sound quality, due to using equipment at hand, not planned for this kind of recording, the panel inspired us to an extent that we wanted to give the chance for those who could not attend the panel to take part of this important discussion on masculinity, boyhood, vulnerability, mixed dinners, postcolonial narrative, laughter and Finns’ social skills.

Should we let go of masculinity, and what is masculinity anyway?

Moderator: Nana Blomqvist (Project manager)
Panellists: Boodi Kabbani (Actor), Ira Virtanen (researcher), Harry Lunabba (researcher), and Ahmet Polat (visual artist).

The panel was arranged by The Finnish Cultural Institute for the Benelux and took place the 6th of November 2019 at Helsinki Art Museum.

Podcasts

Här kan du lyssna till de inledande diskussionerna om porr och projektet Locker Room Talk som vi producerade i samband med ett internordiskt möte i Köpenhamn december 2019 .

Locker Room Talk
Hur kunde ett skolprojekt som startade med intervjuer av tjejer bli en nationell rörelse för att förändra manlighet? Är runkbullen, kissbomben och böghögen myt eller sanning i omklädningsrummen? Vad går Locker Room Talk – verksamheten ut på?
Journalisten Jonas Forsbacka diskuterar hur man kan jobba med skitsnacket i omklädningsrummen med Oscar Gullers från Locker Room talk.
Porr och pedagogik
Är porr en hård industri där människor från prekära omständigheter utnyttjas för fulla rullar i kommersiellt syfte, eller omfattar begreppet porr all slags representation av sexuellt explicit material, även etiskt producerat? Förstår generationerna varandra då vuxna diskuterar porr med unga? Vilken strategi är den pedagogiskt hållbara i en diskussion om porr?

Journalisten Jonas Forsbacka diskuterar med Nana Blomqvist från Ekvalita och Kalle Röcklinger från RFSU om porr och pedagogik.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[polylang]