Projekt

Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter. Sedan projektstarten i början av 2018 har vi fortbildat över 500 personer inom yrkesläroanstalterna i jämställdhet och likabehandling. Projektet pågår till slutet av år 2020.

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Projektet i sin helhet började som en idé då projektledare för maskulinitetsprojektet Vem é man, Nana Blomqvist bjöd in Marco Vega från Malmö för att fortbilda Ekvalitas personal och nätverkskontakter i hur man kan göra jämställdhetsarbete med fokus på maskulinitet.

Vem é man – maskulinitet i skolan

I samband med MeToo-kampanjen blev det klart på ett bredare samhällsplan att det finns ett destruktivt mönster i det vi normalt förstår som manlighet. Män är överrepresenterade i brottsstatistiken, våldsstatistiken och i självmordsstatistiken och pojkar underpresterar i skolorna. Hösten 2018 startade vi ett maskulinitetsprojekt Vem é man? Maskulinitet i skolor. Projektets syfte är att motverka en destruktiv manlighet och stöda konstruktiva sätt att vara man och pojke på. Projektet fortgick till slutet av 2019.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[polylang]