SKAPA PLATS

Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i skolan som finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Boken består av teori, tips och praktiska övningar för att stödja värdegrundsarbete och förändra begränsande normer med sikte på ökad jämställdhet och likabehandling i skolan. Boken är riktad till pedagoger som arbetar från årskurs 1 i den grundläggande utbildningen till sista året i gymnasiet. Största delen av övningar är mer lämpade för årskurserna 7–9 samt gymnasiet. En mer detaljerad introduktion till boken och om hur den är uppbyggd samt hur den kan användas hittar du i inledningen.

Lathund för inkluderingsarbetet i skolan är en förkortad version av boken Skapa plats. I lathunden förklaras kort vad ett normmedvetet arbete innebär, hjälper dig komma igång med att utman normer i det egna arbetet samt ger fem konkreta tips för ett normutmanande arbete i skolan. Lathunden innehåller även exempel på några normutmanande övningar som kan göras tillsammans med studerande.

Beställ boken Skapa plats och/eller Lathund för inkluderingsarbetet i skolan genom att maila skapaplats@ekvalita.fi. Båda böcker är gratis, men en minimipostavgift på 8€ tillkommer.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.