Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med jämställdhet och likabehandling.

I korthet är Ekvalita ett företag som förmedlar kunskap om jämställdhet och likabehandling i många olika former. Ekvalita Utbildning utgör ett eget team, som erbjuder föreläsningar & workshops specifikt till utbildningssektorn. 

Vi faciliterar workshops, utarbetar och genomför längre utbildningshelheter eller interaktiva föreläsningar samt stöder planerande och genomförande av tema- och personaldagar. Vi har en bred erfarenhet att arbeta med allt från elever och studerande till pedagoger, forskare eller övrig personal inom en utbildningsenhet, men också vårdteamet, skolhälsovården eller vårdnadshavare.

Förutom inspiration och kunskapshöjning genom konkreta möten med målgrupperna producerar vi också material för praktisk tillämpning. Vi har bl.a. varit med och utvecklat den nationella jämställdhetsordlistan. Förutom utbildningssektorn jobbar Ekvalita också med företag och organisationer. Läs mer om det här.

Vårt team arbetar på svenska, finska och engelska.

[polylang]