Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och möjligheter som vi både använder internt och då vi träffar våra kunder

Ekvalita grundades 2008 och fungerar som en smältdegel och think tank av professionella som arbetar med ett normmedvetet perspektiv för mer rättvisa tillsammans med våra kunder.

Vi är medlemmar i nätverket FIBS (Finnish Business & Society) samt medlem i deras mångfaldsnätverk. Genom det har vi undertecknat ett mångfaldskontrakt och som medlemmar förbinder vi oss utveckla ledarskap och praxis som stöder mångfald. Vi är också medlemmar i det svenska nätverket Mångfaldsföretagarna som kräver att medlemmarna använder sig av aktuell forskning och erfarenheter från tidigare projekt inom sitt område, agerar professionellt i kundrelationer samt respekterar kollegor och konkurrenter som professionella och seriösa aktörer samt är lyhörd mot kunden och kundens behov, men utan att ge avkall på sin egen expertis.

Ekvalita drivs av VD och expert Malin Gustavsson. Förutom vårt skolteam så beroende på de uppdrag vi får av våra kunder använder vi oss av vårt breda nätverk för att erbjuda bästa kvalitet på våra tjänster och produkter. År 2105 tilldelades vi hederstiteln Årets Kristiina, av genusvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet för vårt arbete.

Malin Gustavsson
Grundare / VD
malin@ekvalita.fi
Naomi Wuori
x
malin@ekvalita.fi
Nina Blomberg
x
nina@ekvalita.fi

Malin Gustavsson
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.Mag, pol. Kand


malin.gustavsson@ekvalita.fi

+358 45 128 9878


LinkedIn

@MalinGustav
Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats. Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

Naomi Wuori
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.Mag, pol. Kand

 

malin.gustavsson@ekvalita.fi

+358 45 128 9878

 

LinkedIn


@MalinGustav

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats. Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

Nina Blomberg
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.Mag, pol. Kand

nina@ekvalita.fi

+358 45 128 9878

LinkedIn

@MalinGustav

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats. Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

Mission & vision

Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt
värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och
möjligheter som vi både använder internt och då
vi träffar våra kunder

Kontakta oss