Mitä ominaisuuksia liitetään miehisyyteen ja miehuuteen? Miten voimme tehdä näkyväksi odotuksia, jotka rajoittavat miesten ja poikien vapautta olla oma itsensä ja samalla vahingoittavat myös muita ihmisiä? Miehet ovat yliedustettuina rikollisuus-, väkivalta- ja itsemurhatilastoissa. Pojat myös suoriutuvat keskimäärin tyttöjä heikommin koulussa. Tähän puuttuakseen Ekvalita toteuttaa vuosina 2022–2024 ruotsinkielisen maskuliinisuushankkeen Vem é man? Maskulinitet i skolan. Hankkeen kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta. Koulutuskonsepteja on kehitetty myös aiemmassa maskuliinisuushankkeessa 2018–2019.

Toteutamme tilauksesta työpajoja maskuliinisuusteemasta myös suomeksi. Työpajoissa pyritään vastustamaan haitallisia maskuliinisuusnormeja ja tukemaan sen sijaan rakentavia tapoja olla poika, mies tai maskuliininen. Kysy lisää tai pyydä tarjous lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koulutus@ekvalita.fi.

Maskuliinisuus ja tunteet

Interaktiivinen luento

Työpaja maskuliinisuudesta ja tunteista käsittelee niitä sukupuolistuneita oletuksia, joita meillä usein toisistamme on. Tarkastelemme yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa, miten vahingolliset sukupuolinormit rajoittavat tapojamme näyttää tunteita. Keskustelemme esimerkiksi siitä, kuinka tietyt maskuliinisuusnormit voivat johtaa tunteiden tukahduttamiseen. Tunteiden tukahduttaminen puolestaan voi heikentää henkistä hyvinvointia, mikä taas pahimmassa tapauksessa voi säteillä myös ulospäin esimerkiksi väkivallan muodossa.

Interaktiivinen työpaja yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Suositeltu aika: 75 min

Maskuliinisuus ja väkivalta

Interaktiivinen luento

Fyysinen väkivalta ja seksuaaliväkivalta on kautta historian ollut läsnä yhteiskunnassamme. Kulttuurissa ja mediassa väkivalta liitetään vielä tänäkin päivänä miehisyyteen ja maskuliinisuuteen. Väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, koska sen perintö on niin syvästi juurtunut kulttuuriimme.

Työpaja maskuliinisuudesta ja väkivallasta tekee näkyväksi erilaisia väkivallan muotoja. Työpajassa pohditaan sitä, kuinka väkivalta toimii yhteiskunnassa ja ihmisten välillä. Keskustelemalla maskuliinisuusnormien yhteydestä väkivaltaan mahdollistamme aihepiirin syvemmän ymmärryksen. Ymmärrystä lisäämällä puolestaan voimme luoda kaikille turvallisempia kouluympäristöjä.

Interaktiivinen työpaja yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Suositeltu aika: 75 min

Hanketyöntekijä

Jürgen Ross
Asiantuntija ja kouluttaja

jyrgen@ekvalita.fi
040 145 5524