Vad ingår i idén om manlighet och hur kan vi synliggöra och frigöra oss från de förväntningar som begränsar både pojkar och män, men även andra? Män är överrepresenterade i brotts-, vålds- och i självmordsstatistiken och pojkar underpresterar i skolan. Från 2022 till 2024 driver Ekvalita maskulinitetsprojektet Vem é man? Maskulinitet i skolan. Målgruppen är både personal och studerande inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen. Projektet drevs även 2018-2019 då flera utbildningskoncept skapades, läs rapporten från det tidigare projektet här.

Projektet erbjuder kostnadsfria workshoppar med maskulinitet i fokus för både personal och studerande. Med hjälp av workshopparna strävar vi till att motverka en destruktiv manlighet och stödja konstruktiva sätt att vara pojke, man eller maskulin på. Förutom att vi erbjuder föreläsningshelheter inom ämnet, skapar vi handledningsmaterial, som skolpersonalen själv kan använda sig av i sitt arbete.

Hör av dig för att diskutera ett samarbete med projektet!
maskulinitet@ekvalita.fi

Hur sjukt kan det ta?

Handledningsmaterial

Handledningsmaterialet Hur sjukt kan det ta? är riktat till dig som är handledare eller lärare på yrkesskola eller gymnasium. Materialet introducerar och handleder läsaren i genomförandet av en interaktiv föreläsning som behandlar hur könsnormer, maskulinitet och känslor hänger ihop. Innehållet i föreläsningen baserar sig på ett pilotprojekt som Ekvalita genomförde tillsammans med studerande vid Yrkesakademin och Prakticum, och har diskuterats fram och utvecklats tillsammans med skolornas personal. Konceptet kan också beställas av oss som en föreläsningshelhet.

Interaktiv workshop för elever i årskurserna 7-9 samt andra stadiet. 

Rekommenderad tid: 75 min

Maskulinitet och våld

Interaktiv föreläsning

Genom vår moderna historia har könat och sexuellt våld på ett sätt eller annat funnits i vårt samhälle. Våld kopplas fortfarande både kultur och media på ett sätt eller annat till manlighet och maskulinitet. Det kan vara svårt att känna igen våldet, för att det ligger så djupt i vår kultur.

Workshoppen om maskulinitet och våld synliggör olika former av våld samt hur våld fungerar i samhället och människor emellan. Genom att diskutera hur maskulinitetsnormer och våld hänger samman, vill vi åstadkomma diskussion och förståelse kring ämnet, som i sig bidrar till en bättre och tryggare skolmiljö.

Interaktiv workshop för elever i årskurserna 7-9 samt andra stadiet. 

Rekommenderad tid: 75 min

Projektarbetare

Jürgen Ross
Sakkunnig och föreläsare

jyrgen@ekvalita.fi
040 145 5524

Projektet Vem é man finansieras av