Koulutustiimillämme on osaamista ja kokemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä lähes viidentoista vuoden ajalta.

Ekvalitan koulutustiimi toteuttaa erityisesti koulumaailmaan sopivia inspiroivia luentoja ja työpajoja. Tuotamme myös materiaaleja tasa-arvotyön tueksi.

Tiimillämme on paljon kokemusta koulumaailmasta. Jokaisella tiimimme jäsenellä on omat vahvuutensa ja oma tapansa kouluttaa. Meitä kaikkia yhdistää vahva tahto auttaa kouluja tasa-arvon edistämisessä ja muutoksen luomisessa.

Tarjoamme palveluita suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Pyydä tarjous: koulutus@ekvalita.fi

Koulutustiimimme

Virve Savoila

Asiantuntija ja kouluttaja

Olen ollut osana Ekvalitan koulutustiimiä vuodesta 2015.  Työskentelen Allas yrkes -hankkeessa, jossa koulutamme ammatti- ja ammattikorkakoulujen henkilöstöä tasa-arvon teemoissa. Hanketyön lisäksi vierailen eri asteiden oppilaitoksissa pitäen työpajoja ja luentoja sekä oppilaille, opiskelijoille että opettajille.

Vahvuuksiini lasken kokemukseni koulutusalalta sekä aikaisemmat työni ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä eri ympäristöissä. Sukupuolentutkimuksen opinnot avasivat silmäni sukupuolen, etuoikeuksien ja vallan rakenteiden toimintoihin. Nämä oivallukset kannustavat minua koko ajan oppimaan lisää ja olen etuoikeutettu saadessani jakaa inspiraatiota ja tietoa näistä aiheista. Kaikki muutostyö on prosessiluontoista, niin myös työ tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa.

virve@ekvalita.fi
040 184 6613

Eerika Ströömi

Asiantuntija ja kouluttaja

Työskentelen Allas yrkes -hankkeessa, jossa koulutamme ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä. Koulutan myös muilla kouluasteilla niin henkilökuntaa kuin oppilaitakin. Lisäksi teen käännöksiä ja kielenhuoltoa Ekvalitan teksteille aina tarpeen mukaan. Koulutukseltani olen filosofian maisteri (aineenopettaja) ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Ekvalitalla pääsen tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja hyödyntämään samalla monipuolista osaamistani. Vahvuuteni ovat kouluarjen ymmärtäminen opettajan näkökulmasta ja erilaisten osallistujien kohtaaminen ja mukaan ottaminen. Vapaa-ajallani tykkään liikkua luonnossa koirani kanssa ja uida meressä vuodenajasta riippumatta.

eerika@ekvalita.fi
040 567 3071

Daniel Woodward

Hankepäällikkö ja kouluttaja, Vem é man – Maskulinitet i skolan

Vastaan Ekvalitan maskuliinisuushankkeesta. Keskustelemme yhdessä nuorten kanssa asioista, jotka stereotyyppisesti liitetään maskuliinisuuteen ja miehisyyteen. Erityisesti maskuliinisuuteen usein liitetyt vaikeaksi koetut ja näin usein vähemmälle keskustelulle jäävät aiheet nousevat esiin. Näitä ovat esimerkiksi tunteet, väkivalta, seksi ja suostumus. 

Minulla on taustaa paitsi yliopistomaailmassa ja sukupuolentutkimuksessa, myös ravintola- ja urheilumaailmassa. Kokemusteni ansiosta pystyn luovimaan ja tarkastelemaan maskuliinisia ympäristöjä sekä tilanteita rakentavalla ja kriittisellä tavalla. Koen, että maskuliinisuuksien kanssa työskenteleminen on todella tärkeää paitsi miesten itsensä hyvinvoinnin, myös kaikkien yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta.

vapaalla 01–04/2023

Laura Hagström

Johdon assistentti ja kouluttaja 

Aloitin Ekvalitalla harjoittelijana syksyllä 2021, josta lähtien olen toiminut Ekvalitalla materiaalin kehittäjänä, johdon assistenttina sekä kouluttajana. Assistentin tehtäviini kuuluu muun muassa hallinnolliset tehtävät, viestintä, organisaation kehitys sekä asiantuntijatehtävät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi koulutan opettajia ja muuta kasvatusalan henkilökuntaa siitä, kuinka voimme edistää yhdenvertaisuutta koulumaailmassa.

Koulutukseltani olen luokanopettaja ja filosofian maisteri pääaineena sukupuolentutkimus. Vahvuuteni on pedagogiset taitoni, pystyn jakamaan tietoa laajoista ja monimutkaisista kokonaisuuksista ymmärrettävästi ja inspiroivasti. Lisäksi minulla on laaja tietämys ja osaaminen normitietoisesta pedagogiikasta.

laura@ekvalita.fi
040 483 7015

Jürgen Ross

Kouluttaja, Vem é man – Maskulinitet i skolan -hanke

Työskentelen Ekvalitan koulutiimissä kouluttaen ruotsinkielisiä nuoria avaamalla ajatuksia maskuliinisuudesta sekä muista identiteeteistä liittyvistä kysymyksistä. Koulutustaustani on sosiologia, sukupuolentutkimus sekä sosionomi (AMK). Koulutukseni ja työkokemuksieni kautta omin laajan osaamisen valtaraktenteiden alkuperästä perheissä ja syrjäytyneissä nuorissa. Kokemukseni työelämässä ja yhdistystyössä auttaa minua toimimaan tilanteissa joissa ilmenee sosiaalista epätasa-arvoa.

Linus Mäkelä

Kouluttaja 

Työskentelen Ekvalitan koulutiimissä ja vedän luentoja ja työpajoja tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja kunnioituksesta.

Minulla on markkinoinnin ja viestinnän koulutus. Opiskelen tällä hetkellä näyttelijäksi Teatterikorkeakoulussa Helsingissä. Opintoni sisältävät paljon työskentelyä kohtaamisen parissa: miten kohdata paitsi muut, myös itsensä kunnioittavalla tavalla. Yhteiskunnallisten ilmiöiden analysointi syvemmällä tasolla ja itseni kehittäminen sekä muiden auttaminen kehittymään on minulle intohimo. Toimin freelancerina esittävän taiteen pedagogiikassa, mikä auttaa laajentamaan näkökenttääni ja soveltamaan työpajoja ja luentoja ihmisten välisten tilanteiden ja mahdollisuuksien pohjalta.