Koulutustiimillämme on osaamista ja kokemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä lähes viidentoista vuoden ajalta.

Ekvalitan koulutustiimi toteuttaa erityisesti koulumaailmaan sopivia inspiroivia luentoja ja työpajoja. Tuotamme myös materiaaleja tasa-arvotyön tueksi.

Tiimillämme on paljon kokemusta koulumaailmasta. Jokaisella tiimimme jäsenellä on omat vahvuutensa ja oma tapansa kouluttaa. Meitä kaikkia yhdistää vahva tahto auttaa kouluja tasa-arvon edistämisessä ja muutoksen luomisessa.

Tarjoamme palveluita suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Pyydä tarjous: koulutus@ekvalita.fi

Koulutustiimimme

Virve Savoila

Asiantuntija ja kouluttaja

Olen ollut osana Ekvalitan koulutustiimiä vuodesta 2015. Työskentelen Allas yrkes -hankkeessa, jossa koulutamme ammatti- ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä tasa-arvon teemoista. Hanketyön lisäksi vierailen eri asteiden oppilaitoksissa pitäen työpajoja ja luentoja sekä oppilaille, opiskelijoille että opettajille.

Vahvuuksiini lasken kokemukseni koulutusalalta sekä aikaisemmat työni ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä eri ympäristöissä. Sukupuolentutkimuksen opinnot avasivat silmäni sukupuolen, etuoikeuksien ja vallan rakenteiden toimintoihin. Nämä oivallukset kannustavat minua koko ajan oppimaan lisää ja olen etuoikeutettu saadessani jakaa inspiraatiota ja tietoa näistä aiheista. Kaikki muutostyö on prosessiluontoista, niin myös työ tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa.

virve@ekvalita.fi
040 184 6613

Eerika Ströömi

Asiantuntija ja kouluttaja

Työskentelen Allas yrkes -hankkeessa, jossa koulutamme ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä. Koulutan myös muilla kouluasteilla niin henkilökuntaa kuin oppilaitakin. Lisäksi teen käännöksiä ja kielenhuoltoa Ekvalitan teksteille aina tarpeen mukaan. Koulutukseltani olen filosofian maisteri (aineenopettaja) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (sukupuolentutkimus).

Työssäni Ekvalitalla parasta on, että pääsen tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja hyödyntämään samalla monipuolista osaamistani. Vahvuuteni ovat kouluarjen ymmärtäminen opettajan näkökulmasta ja erilaisten osallistujien kohtaaminen ja mukaan ottaminen. Vapaa-ajallani tykkään liikkua luonnossa koirani kanssa ja uida meressä vuodenajasta riippumatta.

eerika@ekvalita.fi
040 567 3071

Jürgen Ross

Kouluttaja, Vem é man – Maskulinitet i skolan -hanke

Työskentelen Ekvalitan koulutiimissä ja koulutan ruotsinkielisiä nuoria. Yhdessä pohtimalla avaamme ajatuksia maskuliinisuudesta sekä muista identiteetteihin liittyvistä kysymyksistä. 

Koulutustaustani on sosiologia, sukupuolentutkimus sekä sosionomi (AMK). Koulutukseni ja työkokemukseni kautta minulla on laaja ymmärrys valtarakenteiden alkuperästä perheissä ja syrjäytyneissä nuorissa. Kokemukseni työelämässä ja yhdistystyössä auttaa minua toimimaan tilanteissa, joissa ilmenee sosiaalista epätasa-arvoa.

jyrgen@ekvalita.fi
040 145 5524

Laura Hagström

Johdon assistentti ja kouluttaja 

Aloitin Ekvalitalla harjoittelijana syksyllä 2021, josta lähtien olen toiminut Ekvalitalla materiaalin kehittäjänä, johdon assistenttina sekä kouluttajana.

Assistentin tehtäviini kuuluu muun muassa hallinnolliset tehtävät, viestintä, organisaation kehitys sekä asiantuntijatehtävät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi koulutan opettajia ja muuta kasvatusalan henkilökuntaa siitä, kuinka voimme edistää yhdenvertaisuutta koulumaailmassa.

Koulutukseltani olen luokanopettaja ja filosofian maisteri pääaineena sukupuolentutkimus. Vahvuuteni on pedagogiset taitoni, pystyn jakamaan tietoa laajoista ja monimutkaisista kokonaisuuksista ymmärrettävästi ja inspiroivasti. Lisäksi minulla on laaja tietämys ja osaaminen normitietoisesta pedagogiikasta.

laura@ekvalita.fi
040 483 7015