Esimerkkejä koulutuksista oppilaille ja opiskelijoille

Sun ja mun rajat

Miksi seksuaalinen häirintä on otettava vakavasti? Miten häirintä ja väkivalta sekä normit ja valta liittyvät toisiinsa? Tällä interaktiivisella luennolla käsitellään häirintää, itsemääräämisoikeutta ja suostumusta. Pohdimme yhdessä, miten voi ilmaista omia rajojaan ja kunnioittaa muiden rajoja. Miten pitää toimia, jos rajoja kuitenkin ylitetään?

Interaktiivinen luento yläkoululaisille ja toiselle asteelle.

Suositeltu pituus: 75–90 min

bella-the-brave-KZ-jWI55PCY-unsplash
Muutetaan maailmaa yhdessä!

Millainen on yhdenvertainen koulu? Mitä ovat normit ja miten ne vaikuttavat odotuksiimme itsestämme ja muista? Tämä interaktiivinen luento lisää osallistujien ymmärrystä tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja valtarakenteista. Lisäksi luento antaa työkaluja normien tunnistamiseen ja haastamiseen. Mietimme yhdessä, miten kaikki voivat antaa toisilleen enemmän tilaa olla oma itsensä. 

Interaktiivinen luento peruskoulun kaikille luokille sekä toiselle asteelle.

 Suositeltu pituus: 75–90min

Manneniburkenorangex

Mitä ominaisuuksia liitetään miehisyyteen ja miehuuteen? Pojat ja miehet ovat yliedustettuina väkivalta- ja itsemurhatilastoissa. Pohdimme yhdessä, millaiset odotukset rajoittavat miesten ja poikien vapautta olla oma itsensä. Luenolla pyritään vastustamaan haitallisia maskuliinisuusnormeja ja tukemaan sen sijaan rakentavia tapoja olla poika, mies tai maskuliininen.

Interaktiivinen luento luokkien 5–9 oppilaille ja toiselle asteelle.

Suositeltu pituus: 90 min

Porr
Porno

Mitä eroa on pornolla ja seksillä – ja mitä hyötyä erojen tiedostamisella on? Tällä luennolla keskitytään sekä pornoteollisuuteen että pornon vaikutuksiin niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla. Tarkoituksena on auttaa nuoria ymmärtämään pornon ja seksin erot ilman sormen heristelyä tai syyllistämistä.

Interaktiivinen luento yläkoululaisille ja toiselle asteelle.

Suositeltu pituus: 90 min

Esimerkkejä koulutuksista opettajille ja huoltajille

Tala med ditt barn
Seksuaalinen häirintä

Miten opettajana tai huoltajana voit ottaa puheeksi väkivallan tai seksuaalisen häirinnän lasten ja nuorten kanssa? Miten kouluissa voidaan ennaltaehkäistä häirintää? Tällä luennolla keskitytään keholliseen itsemääräämisoikeuteen liittyviin kysymyksiin. Pohdimme myös yhdessä, miten voimme parhaiten tukea häirintää kohdanneita lapsia ja nuoria.

Interaktiivinen luento opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille tai huoltajille.

Suositeltu pituus: 2 h

jag behandlar väl
Kohtelenhan kaikkia yhdenvertaisesti?

Mitkä normit ovat muokanneet sinun käsityksesi itsestäsi ja muista? Mitä viestit sanoillasi ja tavallasi kohdata oppilaat? Mitä arvoja käyttämäsi opetusmateriaali välittää? Tämän interaktiivisen luennon keskiössä ovat normit ja yhdenvertaisuus. Keskustelemme yhdessä siitä, miten voimme haastaa normeja, jotta jokainen oppilas tulee nähdyksi ja saa olla oma itsensä.

Interaktiivinen luento opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille. 

Suositeltu pituus: vähintään 90 min

Stöd i strukturen
Tukea rakenteisiin

Uskomme pitkäjänteiseen tasa-arvotyöhön. Oppilaitosten laatimat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat tässä avainasemassa. Jotta suunnitelmat toimisivat, niiden tulee olla tilannekartoitukseen perustuvia sekä tarpeeksi konkreettisia ja relevantteja kyseiselle koululle. Autamme teitä mielellämme tarkoituksenmukaisten suunnitelmien luomisessa ja päivittämisessä.

Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen henkilöstölle.

Suositeltu pituus: vähintään 90 min

nicole-honeywill-sincerely-media-E3I2zjwGudM-unsplash
Joku muu, mikä? Räätälöidyt koulutuspalvelut

Tarvitaanko koulussanne räätälöityä koulutusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta? Räätälöimme kohderyhmän ja tarpeidenne mukaan juuri teille sopivan luennon, työpajan tai kokonaisuuden. Voimme keskittyä johonkin teidän toiminnassanne tällä hetkellä ajankohtaiseen asiaan, syventää aiemmin käsiteltyjä teemoja tai nostaa keskusteluun jotain aivan uutta. Kysy rohkeasti lisää! 

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstölle.

Suositeltu pituus: tarpeidenne mukaan, vähintään 60 min

Kysy lisää tai pyydä tarjous: koulutus@ekvalita.fi

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.