Esimerkkejä koulutuksista oppilaille ja opiskelijoille

Ota valta takaisin!

Miksi meidän on otettava seksuaalinen häirintä vakavasti? Miten häirintä ja väkivalta, normit ja valta liittyvät toisiinsa? Miten reagoit ylilyönteihin tai miten voit välttää astumasta muiden rajojen yli?

Interaktiivinen työpaja yläkoululaisille ja toiselle asteelle.

Suositeltu pituus: 75-90min

Muutetaan maailmaa yhdessä!

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujien tieto yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, antaa työkaluja tunnistamaan ja haastamaan normeja sekä näihin liittyviä valtarakenteita. Harjoitusten ja esimerkkien kautta keskustelemme siitä, miten normit vaikuttavat odotuksiimme itsestämme ja muista, sekä miten kaikki voivat antaa toisilleen enemmän tilaa olla oma itsensä.

Peruskoulun kaikille luokille sekä toiselle asteelle.

Suositeltu pituus: 75-90min

Porno

Luennolla keskitytään sekä pornoteollisuuteen että pornon vaikutuksiin, niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla. Tarkoituksena on tukea nuoria ymmärtämään pornon ja seksin ero ilman sormen heristelyä tai syyllistämistä. Yläkoululaisille ja toiselle asteelle.

Suositeltu pituus: 90min

Maskuliinisuus

Mikä sisältyy ideaan maskuliinisuudesta, ja miten voimme vapautua niistä odotuksista, jotka rajoittavat ja vahingoittavat niin poikia ja miehiä kuin muitakin? Miehet ovat yliedustettuina rikos-, väkivalta- ja itsemurhatilastoissa ja pojat alisuoriutuvat kouluissa. Syksyllä 2018 Ekvalita käynnisti projektin Vem é man? Maskulinitet i skolan, jonka puitteissa kehitettiin maskuliinisuutta käsitteleviä koulutuskokonaisuuksia nuorille. Luokkien 5-9 oppilaille ja toiselle asteelle.

Suositeltu pituus: 90min

Esimerkkejä koulutuksista opettajille ja huoltajille

Tukea rakenteisiin

Uskomme koulujen pitkäjänteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön ja oppilaitosten laatimat suunnitelmat ovat tässä avainasemassa. Jotta suunnitelmat toimisivat, niiden tulee olla todellisuuteen perustuvia, tarpeeksi konkreettisia ja relevantteja kyseiselle koululle. Jos olette epävarmoja siitä, miten tarkoituksenmukainen suunnitelma luodaan, tulemme mielellämme auttamaan teitä.

Peruskoulun opettajille.

Suositeltu pituus: 90min

Miten puhua seksuaalisesta häirinnästä lapsesi kanssa?

Interaktiivinen luento siitä, miten opettajana tai huoltajana voit ottaa puheeksi väkivallan, seksuaalisen häirinnän tai normit lasten kanssa. Luento perustuu aineistoon Tala med ditt barn – om sexuella trakasserier

Pituus: 2h

Kohtelenhan kaikkia yhdenvertaisesti?

Mitkä normit ovat muokanneet sinun käsityksesi itsestäsi ja muista? Mitä viestit sanoillasi ja tavallasi kohdata oppilaasi? Mitä arvoja käyttämäsi opetusmateriaali tai työaineisto välittää? Miten voimme haastaa toiminnassamme esiintyviä normeja niin, että jokainen oppilas tulee nähdyksi ja saa olla oma itsensä?

Suositeltu pituus: 75-90min

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[polylang]