Exempel på utbildningar för elever och studerande

Ta makten tillbaka!

Varför behöver vi ta sexuella trakasserier på så stort allvar? Vad är sambandet mellan trakasserier och våld, normer och makt? Hur kan du reagera på övertramp eller undvika att gå över andras gränser?

Interaktiv workshop för elever i årskurserna 7-9 samt andra stadiet. 

Rekommenderad tid: 75-90min

Förändra världen tillsammans

Utbildningens syfte är att öka deltagarnas kunskap om likabehandling och jämställdhet, ge verktyg att känna igen normer och utmana de maktstrukturer som är kopplade till dem. Med stöd i olika övningar och exempel diskuterar vi hur normer påverkar våra förväntningar på oss själva och andra samt hur alla kan ge varandra mer plats att vara sig själv. 

För åk 1-3, 4-6, 7-9 samt andra stadiet.

Rekommenderad tid: 75-90min

Porr

Fokus i föreläsningen ligger på både porrindustrin samt på vilka effekter porren har för både individ och samhälle. Syftet med föreläsningen är att stöda de unga att förstå skillnaden mellan porr och sex genom öppen dialog och utan pekpinnar.

För åk 7-9 och andra stadiet.

Rekommenderad tid: 90min

Maskulinitet

Vad ingår i idén om manlighet och hur kan vi synliggöra och frigöra oss från de förväntningar som begränsar och skadar både pojkar och män, men även andra runtomkring? Män är överrepresenterade i brottsstatistiken, våldsstatistiken och i självmordsstatistiken och pojkar underpresterar i skolorna. Hösten 2018 startade därför Ekvalita maskulinitetsprojektet Vem é man? Maskulinitet i skolan, inom vilket flera utbildningskoncept skapades. Workshoparna med maskulinitet i fokus strävar till att motverka en destruktiv manlighet och stödja konstruktiva sätt att vara pojke och man på. För åk 5-9 och andra stadiet.

Rekommenderad tid: 90min

Exempel på utbildningspaket för pedagoger och vårdnadshavare

Stöd i strukturen

Vi tror på långsiktigt jämställdhets- och likabehandlingsarbete i skolorna och på att planerna spelar en viktig roll i det. Det här förutsätter dock att dokumenten är verklighetsförankrade, tillräckligt konkreta och relevanta för skolan i fråga. Är ni osäkra på hur man jobbar fram en ändamålsenlig plan, så kommer vi gärna och hjälper er. För lärare i grundskolan.

Rekommenderad tid: 90min

Tala med ditt barn om sexuella trakasserier

En interaktiv föreläsning om hur du som lärare eller vårdnadshavare kan ta upp samtalsämnen så som våld, sexuella trakasserier och normer med barn. Föreläsningen baserar sig på och stöds av materialet Tala med ditt barn – om sexuella trakasserier. För lärare i grundskolan samt vårdnadshavare.

Tid: 2h

Jag behandlar väl alla lika?

Vilka normer har format dig? Vad signalerar du genom ditt språk och ditt bemötande? Vad förmedlas i de läromedel eller arbetsmaterial du använder? Hur utmanar vi normer i verksamheten så att alla elever blir bekräftade och får vara som de är? 

Rekommenderad tid: 75min-90min

[polylang]