Ekvalitan koulutustiimillä on taitoa ja kokemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä yli kymmenen vuoden takaa.

Ekvalita tarjoaa tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta monessa eri muodossa. Ekvalitan koulutustiimi tarjoaa luentoja ja työpajoja erityisesti koulumaailmaan. 

Toteutamme sekä yksittäisiä työpajoja ja luentoja, että laajempia koulutuskokonaisuuksia. Meillä on laaja kokemus työstä oppilaiden, opettajien, tutkijoiden ja muun koulutusyksikön henkilökunnan kanssa, mutta myös oppilashuollon ja huoltajien kanssa.

Sen lisäksi, että jaamme tietoa ja inspiraatiota kohderyhmiä tapaamalla, tuotamme myös materiaaleja käytännön soveltamiseen. Ekvalita toimii koulutussektorin lisäksi myös yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Tarjoamme palveluita ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Koulutustiimimme

Fanny Meling

Koulutustiimin vetäjä

Aloitin keväällä 2020 työt Ekvalitan koulutustiimissä. Minulle oli unelmien täyttymys päästä osaksi inspiroivaa työyhteisöä edistämään itselleni tärkeitä kysymyksiä. Tämän ohessa työskentelen myös opetusmateriaalien parissa, ja olen yleisesti kiinnostunut koulujen kehittämiskysymyksistä. Vahvuuksiani ovat kyky kohdata eri ihmisiä ja tahto ymmärtää, miten muut ajattelevat. Luokanopettajataustani on antanut minulle hyvän käsityksen siitä, miltä tasa-arvoa ja moninaisuutta koskeva työ näyttää kouluarjessa, ja mielestäni kehittämisen varaa on vielä paljon. Haluan olla mukana tekemässä muutosta.

Virve Savoila

Hankepäällikkö Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin

Olen ollut osana Ekvalitan koulutustiimiä vuodesta 2016 ja toimin elokuusta 2018 lähtien Ekvalitan Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin-hankkeen vastaavana. Vahvuuksiini lasken kokemukseni koulutusalalta sekä aikasemmat työni ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä eri ympäristöissä. Sukupuolentutkimuksen opinnot avasivat silmäni sukupuolen, etuoikeuksien ja vallan rakenteiden toimintohin. Nämä oivallukset kannustavat minua koko ajan oppmaan lisää ja olen etuoikeutettu saadessani jakaa inspiraatiota ja tietoa näistä aiheista. Kaikki muutostyö on prosessiluontoista, niin myös työ tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa.

Nina Blomberg

Aineisto- ja luentosuunnittelija

Olen elokuusta 2018lähtien toiminut aineisto- ja luentosuunnittelijana Ekvalitalla. Olen  Skapa plats – en bok för en mer inkluderande skola-kirjan tekijä. Työskentelen myös aineenopettajana ja painotan työssäni tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja normeja. Olen työstkennellyt näiden teemojen parissa sekä opiskelijoiden että kollegoiden kanssa, opetuksessa, lukion tasa-arvoryhmässä sekä erilaisissa hankkeissa. Saan inspiraatiota keskusteluista muiden kanssa ja itselleni tärkeiden asioiden parissa työskentely motivoi minua.

Toni Nieminen

Ekvalitan koulutustiimin kouluttaja

Aloitin syksyllä 2018 luennoitsijana Ekvalitan maskuliinisuushankkeessa Vem é man. Sieltä minut värvättiin koulutustiimiin. Olen feministi ja opiskelen sosiaaliantropologiaa. Minua kiinnostavat valtarakenteet ja vuorovaikutus. Minulla on pitkä kokemus yhdistystoiminnasta, jossa olen tehnyt yhteistyötä monien ryhmien kanssa eri yhteyksissä. Vahvuuteni on nähdä, kuulla ja kohdata eri ihmiset tasa-arvoisella tavalla ja pyrin luomaan turvallisen tilan kaikille läsnäoleville.

Johan Bergman

Ekvalitan koulutustiimin kouluttaja

Aloitin syksyllä 2019 Ekvalitan luennoitsijana Vem é man -projektin parissa, ja olen nyt osa koulutustiimiä. Minulle tasa-arvoa ja tasa-arvoista kohtelua koskeva työ on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden kannalta. Ekvalitan kautta pääsen luomaan elämän, jossa jokainen voi olla itsessään turvallinen ja mukava ilman riskiä joutua sorretuksi. Koulutukseltani olen kansanperinteen ja kulttuuriperinnön tutkija 
ja vahvuuteni ovat hyvä kyky nähdä ja ymmärtää kulttuurirakenteita. Olen parantumaton optimisti ja uskon vahvasti, että voimme yhdessä muuttaa maailmaa.

 

Amjad Qassim Ibraheem

Avustaja

Tehtäväni Ekvalitassa on hallinnollisten asioiden tuki. Minulla on tietotekniikan kandidaatin tutkinto Al Ma’mon yliopistosta Bagdadissa. Olen ollut Suomessa turvapaikanhakijana Irakista vuodesta 2015 ja odotan yhä positiivista päätöstä. Kuluneen kolmen vuoden aikana olen tehnyt paljon vapaaehtoistyötä, mm. Punaisen ristin ja Coffee Without Borders -tapahtumissa, jotka tarjoavat tukea paperittomille ja turvapaikanhakijoille. Syksyllä 2017 työskentelin vapaaehtoiskoordinaattorina People’s Architecture -projektissa Helsinki Design Weekissä, jossa sain käyttää vahvaa organisaatiokykyäni. Työni Ekvalitassa toimii myös porttina suomalaiseen työelämään ja tarjoaa minulle näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan työyhteisön näkökulmasta. Olen kiitollinen mahdollisuudesta toimia osana Ekvalitan tiimiä, sillä se antaa minulle konkreettisemman paikan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Eerika Salminen