Vårt utbildningsteam har 15 års expertis och erfarenhet av jämställdhets- och jämlikhetsarbete.

Ekvalitas utbildningsteam genomför inspirerande föreläsningar och workshops speciellt lämpade för skolor. Vi producerar även material för att stödja jämlikhetsarbetet.

Vårt team har stor erfarenhet av skolvärlden. Alla i vårt team har sina egna styrkor och sitt eget sätt att utbilda. Gemensamt för oss alla är en stark vilja att hjälpa skolor att främja jämlikhet och att skapa förändring.

Vi erbjuder tjänster på svenska, finska, engelska, tyska och ryska.

Be om en offert: utbildning@ekvalita.fi

Vårt utbildningsteam

Virve Savoila

Sakkunnig och utbildare

Jag har arbetat i Ekvalitas utbildningsteam sedan 2015. Jag jobbar inom projektet Allas yrkes där vi fortbildar personal inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen. Utöver projektarbetet är jag ute på fältet i skolor och håller workshops och föreläsningar om jämlikhet, jämställdhet och likabehandling för både elever, studerande och pedagoger.

Min styrka är min erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med olika grupper av människor i olika miljöer. Studier inom genusvetenskap gav mig insikten om hur strukturer kring kön, privilegier och makt fungerar. Dessa insikter har varit sporrande för mig att kontinuerligt lära mig mer och ha privilegiet att få dela med mig av inspiration och kunskap kring dessa teman. Allt förändringsarbete är en process, så även arbete kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

virve@ekvalita.fi
040 184 6613

Eerika Ströömi

Sakkunnig och utbildare

Jag jobbar inom projektet Allas yrkes där vi fortbildar personal i yrkesskolor och yrkeshögskolor. Dessutom utbildar jag både personal och elever på alla utbildningsstadier samt ansvarar för översättningar och språkgranskning vid behov. Jag är filosofie magister (ämneslärare) och magister i samhällsvetenskaper (genusvetenskap).

På Ekvalita får jag arbeta med samhälleligt viktiga teman genom att använda min mångsidiga kompetens. Mina styrkor ligger i förståelse av skolans vardag ur en lärarsynvinkel och i att bemöta och inspirera deltagarna. På fritiden tycker jag om att vara ute i naturen med min hund samt att simma i havet oberoende av årstid.

eerika@ekvalita.fi
040 567 3071

Jürgen Ross

Utbildare i projektet Vem é man – Maskulinitet i skolan -hanke

Jag är med i Ekvalitas utbildningsteam och utbildar svenskspråkiga unga om olika föreställningar om maskulinitet  och stereotypa identiteter.

Min utbildning är inom sociologi och genusvetenskap, som tillsammans ger en bred kunskap i att identifiera osynliga maktstrukturer i samhället och i social interaktion. Jag är även legitimerad socionom, och har genom mitt arbete i det sociala området haft möjligheten att se olika makt- och identitetskonstruktioner i familjer och marginaliserade unga.

Genom mina erfarenheter i arbets- och föreningslivet samt min utbildning har jag samlat på mig en bred praktisk och teoretisk kunskap som hjälper mig att se och agera i situationer där det förekommer sociala ojämlikheter.

jyrgen@ekvalita.fi
040 145 5524

Laura Hagström

Ledningsassistent och utbildare

Jag började som praktikant på Ekvalita hösten 2021 och har sedan dess arbetat som materialskapare, ledningsassistent samt utbildare. Som assistent jobbar jag bland annat med administrativa uppgifter, kommunikation, organisationsutveckling och expertuppgifter i frågor som rör jämlikhet och likabehandling. Jag utbildar även lärare och annan skolpersonal i hur vi kan främja jämlikhet och likabehandling i skolan.

Till min utbildning är jag grundskollärare och filosofie magister (genusvetenskap). Min styrka är mina pedagogiska färdigheter, vilket bidrar till att jag kan utbilda om breda och komplexa helheter på ett lättillgänglig och inspirerande sätt. Dessutom har jag mycket bra kunskap i normmedveten pedagogik.

laura@ekvalita.fi
040 483 7015

Jenna Tulonen

Projektkoordinator för projektet Trygga skolan

Jag fungerar som projektkoordinator i projektet Trygga skolan, som är ett samarbetsprojekt mellan Ekvalita och Finlands Svenska Skolungdom. Projektet sträcker sig över våra gränser och vi har samarbetspartners med från Norge och Sverige, samt Åland. Trygga skolan är ett projekt som behandlar normkritik och delaktighet i skolorna.

Jag jobbar med allt från praktiska saker, som att boka in möten med skolor, till att utveckla material för projektet, samt att gå runt i våra pilotskolor och hålla workshops med dem om normkritik och delaktighet. Min främsta uppgift är att nå ut till unga och hjälpa dem förstå processen till förändring. Vi diskuterar hur vi kan bryta hierarkier i skolan och göra elevernas röster bättre hörda i skolsystemet på ett förebyggande sätt.

Jag är utbildad kulturproducent och har jobbat mycket i skolor runt om i södra Svenskfinland, både inom handarbete och idrott. En av mina styrkor är att försöka tänka utanför boxen och använda kreativitet som ett hjälpmedel för eleverna att kliva ur gamla mönster och finna sina egna styrkor.

Linus Mäkelä

Utbildare

Jag är med i Ekvalitas utbildningsteam och håller föreläsningar och workshoppar om jämlikhet, jämställdhet och respekt.

Jag är utbildad inom marknadsföring och kommunikation och för tillfället studerar jag till skådespelare på Teaterhögskolan i Helsingfors. Inom mina studier jobbar jag mycket med respekt både mot mina medmänniskor och mig själv.

Att analysera samhälleliga fenomen på ett djupare plan och att utveckla mig själv och hjälpa andra utvecklas är något jag brinner för. Jag frilansar inom scenkonstpedagogik, vilket hjälper mig att bredda synfältet för att anpassa workshoppar och föreläsningar till de situationer och möjligheter som uppstår människor emellan.