Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med jämställdhet och likabehandling.

I korthet är Ekvalita ett företag som förmedlar kunskap om jämställdhet och likabehandling i många olika former. Ekvalitas utbildningsteam utgör ett eget team som erbjuder föreläsningar & workshops specifikt till utbildningssektorn. 

Vi faciliterar workshops, utarbetar och genomför längre utbildningshelheter eller interaktiva föreläsningar samt stöder planerande och genomförande av tema- och personaldagar. Vi har en bred erfarenhet att arbeta med allt från elever och studerande till pedagoger, forskare eller övrig personal inom en utbildningsenhet, men också vårdteamet, skolhälsovården eller vårdnadshavare.

Förutom inspiration och kunskapshöjning genom konkreta möten med målgrupperna producerar vi också material för praktisk tillämpning. Förutom utbildningssektorn jobbar Ekvalita också med företag och organisationer.

Vårt team arbetar på svenska, finska, engelska, tyska och engelska.

Vårt utbildningsteam

Fanny Meling

Teamledare för Ekvalitas utbildningsteam

Jag jobbar sedan våren 2020 som en del av Ekvalitas utbildningsteam. Att få arbeta i en så inspirerande gemenskap med frågor som ligger nära mitt hjärta är verkligen en dröm för mig. Vid sidan om detta arbetar jag även med läromedel och jag är överlag intresserad av skolutvecklingsfrågor. Min bakgrund som klasslärare har gett mig goda verktyg i arbetet med barn och unga. Mina styrkor är att kunna bemöta människor som de är och viljan att förstå hur andra tänker. Jag har en bra inblick i hur arbetet med jämställdhet och likabehandling ser ut i skolornas vardag, och upplever att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Jag vill vara med och skapa förändring.

Virve Savoila

Projektledare för Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

Jag har arbetat i Ekvalitas utbildningsteam sedan 2016 och fungerar sedan augusti 2018 som projektledare för Ekvalitas yrkesskoleprojekt Mer plats! – Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Min styrka är min erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med olika grupper av människor i olika miljöer. Studier inom genusvetenskap gav mig insikten om hur strukturer kring kön, privilegier och makt fungerar. Dessa insikter har varit sporrande för mig att kontinuerligt lära mig mer och ha privilegiet att få dela med mig av inspiration och kunskap kring dessa teman. Allt förändringsarbete är en process, så även arbete kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Nina Blomberg

Material- och föreläsningsutvecklare

Jag har sedan augusti 2018 jobbat som material- och föreläsningsutvecklare hos Ekvalita och är författaren till boken Skapa plats – en bok för en mer inkluderande skola. Jag arbetar även som ämneslärare och har i mitt jobb fokus på frågor om jämlikhet och jämställdhet, speciellt på frågor om mänskliga rättigheter och normer. Jag har jobbat med dessa frågor tillsammans med både studerande och kolleger, i undervisningen, i gymnasiets jämlikhetsgrupp samt inom olika projekt om mänskliga rättigheter. Jag inspireras av att diskutera med andra människor och jag motiveras av att jobba med ämnen som är viktiga för mig.

Toni Nieminen

Föreläsare i Ekvalitas utbildningsteam

Jag började på Ekvalita under hösten 2018 som föreläsare inom maskulinitetsprojektet Vem é man. Därifrån blev jag rekryterad till utbildningsteamet. Jag är en feminist och blivande socialantropolog som intresserar för frågor kring maktstrukturer och interaktion. Jag har lång erfarenhet av föreningsverksamhet där jag har samarbetat med många grupper i olika kontexter. Mina styrkor är att se, höra och bemöta människor på en jämlik nivå i en strävan att skapa ett tryggt rum för alla närvarande.

Johan Bergman

Föreläsare i Ekvalitas utbildningsteam

 

Amjad Qassim Ibraheem

Assistent

Min uppgift på Ekvalita är att stöda det administrativa arbetet. Jag har en kandidat i IT från Al Ma’mon University College i Baghdad. Jag är asylsökande från Irak och sedan 2015 in Finland, här jag fortfarande väntar på ett positivt beslut. Under dessa två år i Finland har jag arbetat mycket inom frivilligarbete bl.a. för Röda Korset och Coffee without boarders som stöder asylsökande och papperslösa. Under hösten 207 fungerade jag som koordinerare av frivilliga i projektet Peoples Architecture under Helsinki Design week, vilket gav mig möjlighet att visa upp min goda koordineringsförmåga. Mitt arbete vid Ekvalita är också en introduktion till finskt arbetsliv och ger mig även ett perspektiv på det finska samhället ur en arbetslivssynvinkel. Jag är mycket tacksam att vara den del av Ekvalita eftersom det också ger mig en mer konkret plats i det finska samhället.

Eerika Salminen

Nina Blomberg

Luentosuunnittelija ekvalitan maskuliinisuusprojektissa


nina.blomberg@ekvalita.fi

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats. Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.
Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats. Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.