Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med jämställdhet och likabehandling.

I korthet är Ekvalita ett företag som förmedlar kunskap om jämställdhet och likabehandling i många olika former. Ekvalitas utbildningsteam utgör ett eget team som erbjuder föreläsningar & workshops specifikt till utbildningssektorn. 

Vi faciliterar workshops, utarbetar och genomför längre utbildningshelheter eller interaktiva föreläsningar samt stöder planerande och genomförande av tema- och personaldagar. Vi har en bred erfarenhet att arbeta med allt från elever och studerande till pedagoger, forskare eller övrig personal inom en utbildningsenhet, men också vårdteamet, skolhälsovården eller vårdnadshavare.

Förutom inspiration och kunskapshöjning genom konkreta möten med målgrupperna producerar vi också material för praktisk tillämpning. Förutom utbildningssektorn jobbar Ekvalita också med företag och organisationer.

Vårt team arbetar på svenska, finska, engelska, tyska och engelska.

Vårt utbildningsteam

Virve Savoila

Projektledare för Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

Jag har arbetat i Ekvalitas utbildningsteam sedan 2016 och fungerar sedan augusti 2018 som projektledare för Ekvalitas yrkesskoleprojekt Mer plats! – Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Min styrka är min erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med olika grupper av människor i olika miljöer. Studier inom genusvetenskap gav mig insikten om hur strukturer kring kön, privilegier och makt fungerar. Dessa insikter har varit sporrande för mig att kontinuerligt lära mig mer och ha privilegiet att få dela med mig av inspiration och kunskap kring dessa teman. Allt förändringsarbete är en process, så även arbete kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Daniel Woodward

Föreläsare inom maskulinitetsfrågor

Eerika Ströömi

Innehållsskapare i projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

eerika.stroomi@ekvalita.fi
040 567 3071

Amjad Qassim Ibraheem

Assistent

Min uppgift på Ekvalita är att stöda det administrativa arbetet. Jag har en kandidat i IT från Al Ma’mon University College i Baghdad. Jag är asylsökande från Irak och sedan 2015 in Finland, här jag fortfarande väntar på ett positivt beslut. Under dessa två år i Finland har jag arbetat mycket inom frivilligarbete bl.a. för Röda Korset och Coffee without boarders som stöder asylsökande och papperslösa. Under hösten 207 fungerade jag som koordinerare av frivilliga i projektet Peoples Architecture under Helsinki Design week, vilket gav mig möjlighet att visa upp min goda koordineringsförmåga. Mitt arbete vid Ekvalita är också en introduktion till finskt arbetsliv och ger mig även ett perspektiv på det finska samhället ur en arbetslivssynvinkel. Jag är mycket tacksam att vara den del av Ekvalita eftersom det också ger mig en mer konkret plats i det finska samhället.