Ekvalita förverkligar projektet Allas yrkes åren 2022–2024. Målet med projektet är att fortbilda personal i jämlikhets- och likabehandlingsfrågor inom yrkes- och yrkeshögsutbildningarna.

Behöver din skola stöd i jämlikhets- och likabehandlingsarbetet? Behöver er jämställdhets- och likabehandlingsplan uppdateras? Har ni behov för att jobba med något specifikt tema inom jämlikhetsfältet? Vi skräddarsyr workshops och föreläsningar enligt behov. Ta kontakt med oss på allasyrkes@ekvalita.fi.

Nätmaterialet Allas yrkes publicerades hösten 2020. Materialet skapades inom projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan (2018–2021) som finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med materialpaketet är att förenkla jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet för yrkeslärare. Allas yrkes-portalen innehåller hjälpmedel som är skapat just för yrkeslärare.

Vi har även publicerat en guide som stöd för kartläggningen av jämlikhetsläget inom yrkesutbildningen, Håll koll på läget!

Projektarbetare

Eerika Ströömi
Sakkunnig och utbildare

eerika@ekvalita.fi
040 567 3071

Virve Savoila
Sakkunnig och utbildare

virve@ekvalita.fi
040 184 6613

Samarbetspartners

Projektet finansieras av