Allas yrkes

Målgruppen inom projektet Allas yrkes är personal inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen. Projektets målsättning är att öka kunskapen inom jämställdhet, jämlikhet och likabehandling inom utbildningarna.

Vem é man? Maskulinitet i skolor

Projektet riktar sig till studerande inom andra stadiet och behandlar maskulinitet.

Projekten finansieras av