Aktuellt

Workshop på Helsingfors Pride 28.6

Under den kostnadsfria Skapa tryggare rum
-workshoppen reflekterar vi kring vad tryggare rum betyder för hbtqia+ communityt. Hur kan principer om tryggare rum konkret hjälpa oss i utmanande situationer under queera evenemang?

Sexuell hälsa tillhör alla

Sexuell hälsa tillhör alla är en guide som är riktad till alla som sexualfostrar unga. Guiden är framtagen av Nina Blomberg och utgiven av Ekvalita. Guiden är i första hand skriven för lärare, men den kan givetvis läsas av vem som helst som vill ha tips kring samtal om sexualitet och sex.

Nytt material för personal inom småbarnspedagogik

Plats för fler! Mini är en materialbank för dig som arbetar inom småbarnspedagogik. I materialet hittas kunskap, tips på metoder och konkreta övningar som hjälper oss att förverkliga jämställdhet och jämlikhet i verksamheten.

Behöver din skola hjälp med att skapa förändring?

Skolan har en betydande roll i jämlikhets- och likabehandlingsarbetet. En jämlik och jämställd skola skapar dock inte sig själv, utan vi behöver jobba aktivt för den. Vi hjälper er med detta!

Vi jobbar med vuxna och barn på alla utbildningsstadier, med teman såsom kropp och gränser, sexuella trakasserier och normer.

För skräddarsydda utbildningspaket, kontakta utbildning@ekvalita.fi.

Vårt utbildningsteam

Vi erbjuder enskilda workshoppar och föreläsningar samt större fortbildningshelheten. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med elever, lärare, forskare och annan undervisningspersonal samt med elev- och studerandevård och vårdnadshavare.

Vi erbjuder våra tjänster på svenska, finska, engelska, tyska och ryska.

För pedagoger
& vårdnadshavare

För elever
& studerande

Tala med ditt barn

Tala med ditt barn om sexuella trakasserier

Kropp, kön och kroppslig integritet. För lärare i grundskolan samt vårdnadshavare.

Ta makten tillbaka

Mina och dina gränser

Kropp, kön, kroppslig integritet och sexuella trakasserier. För åk 7-9 samt andra stadiet.

Jag behandlar väl alla lika

Vi behandlar väl alla likvärdigt?

En interaktiv föreläsning om att synliggöra normer och utmana dem i verksamheten, så att alla elever och studerande blir bekräftade och får vara sig själva. För lärare i grundskolan och på andra stadiet.

bella-the-brave-KZ-jWI55PCY-unsplash

Förändra världen tillsammans

Verktyg till att se och inspiration till att bryta normer. För åk 1-3, 4-6, 7-9 samt andra stadiet.

Stöd i strukturen

Stöd i strukturen

Vi hjälper skolor med att arbeta fram ändamålsenliga jämställdhets- och likabehandlingsplaner för att stödja det långsiktiga och viktiga arbetet med dessa frågor. För personal i grundskolan och andra stadiet.

Vem é man till hemsida

Maskulinitet

Workshop om teman som relaterar till maskulinitet och pojkkultur, t.ex. sårbarhet, sexualitet, kropp, närhet eller våld. För åk 5-9 och andra stadiet.

nicole-honeywill-sincerely-media-E3I2zjwGudM-unsplash

Skräddarsydda utbildningar

Har din skola behov av fortbildning som berör jämlikhet och likabehandling? Det kan handla om ett aktuellt ämne eller en fördjupning i något ni arbetat med tidigare. För personal inom småbarnspedagogik, grundskola och andra stadiet.

Porr

Porr

Vilka är skillnaderna mellan porr och sex och vad kan vi vinna på att bli medvetna om dem och på att få en insyn i porrindustrin? För åk 7-9 och andra stadiet.