Aktuellt
Plats för fler mini_logo

Plats för fler! Mini-material

Vi har lanserat ett nytt material för jämställdhet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken! I materialet hittas kunskap, tips på metoder och konkreta övningar som hjälper oss att förverkliga jämställdhet och jämlikhet.

Screenshot 2023-10-17 at 14.40.04

Trygga skolan

Ett nytt material där vi har samlat 12 normkritiska övningar och metoder som är riktade till elevföreningar, exempelvis elevråd och elevkårer.

3_Samtycke_frampärm_2

Samtycke

Ett material som lyfter fram delar av den sexuella hälsan som sällan får utrymme och kanske därför inte diskuteras med unga.

Behöver din skola hjälp med att skapa förändring?

Skolan har en betydande roll i jämlikhets- och likabehandlingsarbetet. En jämlik och jämställd skola skapar dock inte sig själv, utan vi behöver jobba aktivt för den. Vi hjälper er med detta!

Vi jobbar med vuxna och barn på alla utbildningsstadier, med teman såsom kropp och gränser, sexuella trakasserier och normer.

För skräddarsydda utbildningspaket, kontakta utbildning@ekvalita.fi.

Vårt utbildningsteam

Vi erbjuder enskilda workshoppar och föreläsningar samt större fortbildningshelheten. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med elever, lärare, forskare och annan undervisningspersonal samt med elev- och studerandevård och vårdnadshavare.

Vi erbjuder våra tjänster på svenska, finska, engelska, tyska och ryska.

För pedagoger
& vårdnadshavare

För elever
& studerande

Tala med ditt barn

Tala med ditt barn om sexuella trakasserier

Kropp, kön och kroppslig integritet. För lärare i grundskolan samt vårdnadshavare.

Ta makten tillbaka

Mina och dina gränser

Kropp, kön, kroppslig integritet och sexuella trakasserier. För åk 7-9 samt andra stadiet.

Jag behandlar väl alla lika

Vi behandlar väl alla likvärdigt?

En interaktiv föreläsning om att synliggöra normer och utmana dem i verksamheten, så att alla elever och studerande blir bekräftade och får vara sig själva. För lärare i grundskolan och på andra stadiet.

bella-the-brave-KZ-jWI55PCY-unsplash

Förändra världen tillsammans

Verktyg till att se och inspiration till att bryta normer. För åk 1-3, 4-6, 7-9 samt andra stadiet.

Stöd i strukturen

Stöd i strukturen

Vi hjälper skolor med att arbeta fram ändamålsenliga jämställdhets- och likabehandlingsplaner för att stödja det långsiktiga och viktiga arbetet med dessa frågor. För personal i grundskolan och andra stadiet.

Vem é man till hemsida

Maskulinitet

Workshop om teman som relaterar till maskulinitet och pojkkultur, t.ex. sårbarhet, sexualitet, kropp, närhet eller våld. För åk 5-9 och andra stadiet.

nicole-honeywill-sincerely-media-E3I2zjwGudM-unsplash

Skräddarsydda utbildningar

Har din skola behov av fortbildning som berör jämlikhet och likabehandling? Det kan handla om ett aktuellt ämne eller en fördjupning i något ni arbetat med tidigare. För personal inom småbarnspedagogik, grundskola och andra stadiet.

Porr

Porr

Vilka är skillnaderna mellan porr och sex och vad kan vi vinna på att bli medvetna om dem och på att få en insyn i porrindustrin? För åk 7-9 och andra stadiet.