Vi har 15 års erfarenhet att jobba med jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och inkludering.

Förutom att jobba i skolar jobbar Ekvalita med företag, föreningar, kommuner och andra organisationer. Vi vill stödja alla organisationer som vill skapa förändring och ta i bruk nya verksamhetsformer inom jämlikhets- och likabehandlingsfrågor.

Våra tjänster innefattar bland annat att hålla workshoppar och föreläsningar, att stödja organisationers utvecklingsprocesser samt att producera rapporter och kartläggningar. Vi har redan 15 års erfarenhet att jobba med jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och inkludering.