Material & länkar, varsågod!

Att leda jämlikhet i skolan

Behöver du inspiration och nya perspektiv på ledandet av jämställdhets- och jämlikhetsarbetet? Vill du veta hur du kan känna igen motstånd och få inspiration på

Skapa plats & Lathunden

Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i

Utbildningspaket

Föreläsningar och verkstäder för barn, ungdomar, pedagoger och vårdnadshavare. Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med