Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Read about the project in English here! Equality work with focus on masculinity – Bank with material and methodology Bilder: Oscar Lehtinen Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet Projektet i sin helhet började som en idé då projektledare för maskulinitetsprojektet Vem é man, Nana Blomqvist bjöd in Marco Vega från Malmö för att […]

Educa

Ekvalita deltar i Educa-mässan 24-25.1.2020 Educa-mässan fokuserar på utbildning och pedagogik och arrangeras i Mässcentret 24-25.1  i Helsingfors. Ekvalita hittas i montern 6n34 på den svenska avdelningen ”Hörnan” och är en del av Hörnans program. Ekvalitas monter 6n34 Här har du en ypperlig chans att fdiskutera och reflektera jämställdhet, likabehandling och inkludering tillsammans med oss. […]

Projekt

Föregående Nästa Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter. Sedan projektstarten i början av 2018 har vi fortbildat över 500 personer inom yrkesläroanstalterna i jämställdhet och likabehandling. Projektet pågår till slutet av år 2020. Läs mera Nordiskt samarbete i […]

Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan

Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter. Sedan projektstarten i början av 2018 har vi fortbildat över 500 personer inom yrkesläroanstalterna i jämställdhet och likabehandling. Vi samarbetar med projektet Tasa-arvoa ja reformia som koordineras av Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu som samlar och stöder alla finska yrkeslärarutbildningar i […]