Educa

Ekvalita deltar i Educa-mässan 24-25.1.2020 Educa-mässan fokuserar på utbildning och pedagogik och arrangeras i Mässcentret 24-25.1  i Helsingfors. Ekvalita hittas i montern 6n34 på den svenska avdelningen ”Hörnan” och är en del av Hörnans program. Ekvalitas monter 6n34 Här har du en ypperlig chans att fdiskutera och reflektera jämställdhet, likabehandling och inkludering tillsammans med oss. […]

SKAPA PLATS & Lathunden

  Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i skolan som finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Boken (260 sidor) består av teori, tips och praktiska övningar för att stödja värdegrundsarbete och förändra begränsande normer med […]