Skapa plats & Lathunden

Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i skolan som finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Boken (260 sidor) består av teori, tips och praktiska övningar för att stödja värdegrundsarbete och förändra begränsande normer med sikte […]