Sexuell hälsa tillhör alla
Tips för en mer främjande & inkluderande sexualfostran

Sexuell hälsa tillhör alla är en guide som är riktad till alla som sexualfostrar unga. Guiden är framtagen av Nina Blomberg och utgiven av Ekvalita. Guiden är i första hand skriven för lärare, främst för dem som jobbar med årskurserna 7–9 och andra stadiet, men den kan givetvis läsas av vem som helst som vill ha tips kring samtal om sexualitet och sex.

Människans sexualitet är ett mångfacetterat område, och därför består guiden av olika saker som är bra att tänka på i en främjande och inkluderande sexualfostran. Målet med sexualfostran att stärka det som skapar sexuellt välbefinnande och en god sexuell hälsa. Sexualfostran get även ett ypperligt tillfälle att diskutera normer, värderingar och attityder och går därmed hand i hand med jämlikhetsarbetet.

För unga finns materialet Samtycke – om sexualitet och sex som Blomberg också skrivit. För dig som sexualfostrar unga kan det vara en bra idé att läsa även det materialet, speciellt om du känner dig fundersam kring sexualfostran.

Nina Blomberg är utbildad sexualfostrare och sexualrådgivare och även ämneslärare i hälsokunskap, religion, filosofi, livsåskådning och psykologi. Hon har tidigare skrivit böckerna Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola och Lathund för inkluderingsarbetet i skolan samt är medförfattare till boken Att leda jämlikhet i skolan – en handbok för skolledare som vill göra skillnad.

Du kan ladda ner materialet Sexuell hälsa tillhör alla gratis här.

Materialet är finansierat av