Att leda jämlikhet i skolan

Behöver du inspiration och nya perspektiv på ledandet av jämställdhets- och jämlikhetsarbetet? Vill du veta hur du kan känna igen motstånd och få inspiration på hur det kan bemötas? Saknar du förslag på hur du kan strukturera arbetet exempelvis med en tydlig årsplanering? Boken Att leda jämlikhet i skolan – en handbok för skolledare som […]

Skapa plats & Lathunden

Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i skolan som finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Boken (260 sidor) består av teori, tips och praktiska övningar för att stödja värdegrundsarbete och förändra begränsande normer med sikte […]

Utbildningspaket

Föreläsningar och verkstäder för barn, ungdomar, pedagoger och vårdnadshavare. Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med jämställdhet och likabehandling. Vi erbjuder utbildningar inom allt från småbarnsfostran och grundläggande utbildning till vuxenpedagogik, universitet och statliga utbildningsinstitutioner. Läs mer om våra färdiga paket nedan eller kontakta utbildning@ekvalita.fi för […]