Allas yrkes

Nätmaterialet Allas yrkes publicerades hösten 2020. Materialet skapades inom projektet Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Syftet med materialpaketet är att förenkla jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet för yrkeslärare. Allas yrkes-portalen innehåller hjälpmedel som är skapat just för yrkeslärare. Bekanta dig med t.ex. checklistor, övningar och lagstiftningen gällande likabehandlingsarbetet. Du kan även testa ditt kunnande samt […]

Ekvalita och COVID-19

Precis som alla andra, känner vi på Ekvalita också av konsekvenserna av de åtgärder som gjorts för att förhindra spridningen av COVID-19.    Det betyder att alla våra vårens utbildningar är inställda och det ser knapert ut i kassan. Därför vill vi påminna om att vi också kan ta emot andra typer av uppdrag än utbildningar. Vi […]

Projekt

Föregående Nästa Mer plats! Förändring av könsnormer i yrkesskolan Projektets målsättning är att öka medvetenhet kring jämställdhet och likabehandling i undervisning och handledning vid yrkesläroanstalter. Sedan projektstarten i början av 2018 har vi fortbildat över 500 personer inom yrkesläroanstalterna i jämställdhet och likabehandling. Projektet pågår till slutet av år 2020. Läs mera Nordiskt samarbete i […]

Utbildningspaket

Föreläsningar och verkstäder för barn, ungdomar, pedagoger och vårdnadshavare. Ekvalitas utbildningsteam har kunskap och erfarenhet som bygger på mer än tio år av arbete med jämställdhet och likabehandling. Vi erbjuder utbildningar inom allt från småbarnsfostran och grundläggande utbildning till vuxenpedagogik, universitet och statliga utbildningsinstitutioner. Läs mer om våra färdiga paket nedan eller kontakta utbildning@ekvalita.fi för […]