Skapa plats & Lathunden

Boken Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola har tagits fram inom ramen för projektet Vem é man? – maskulinitet i skolan som finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.
Boken (260 sidor) består av teori, tips och praktiska övningar för att stödja värdegrundsarbete och förändra begränsande normer med sikte på ökad jämställdhet och likabehandling i skolan. Boken är riktad till pedagoger som arbetar från årskurs 1 i den grundläggande utbildningen till sista året i gymnasiet. Största delen av övningar är mer lämpade för årskurserna 7–9 samt gymnasiet. En mer detaljerad introduktion till boken och om hur den är
uppbyggd samt hur den kan användas hittar du i inledningen.

Beställ Skapa plats – en normutmanade bok för en mer inkluderande skola genom att maila skapaplats@ekvalita.fi.

Du kan köpa boken  till självkostnadspris för 18 € (inkl. moms).
Om du inte kan hämta ut den på vårt kontor i Vallgård, Helsingfors tillkommer postkostnader 10,20 €.

Lathund för inkluderingsarbetet i skolan är en förkortad version av boken Skapa plats. I lathunden förklaras kort vad ett normmedvetet arbete innebär, hjälper dig komma igång med att utmana normer i det egna arbetet samt ger fem konkreta tips för ett normutmanande arbete i skolan. Lathunden innehåller även exempel på några normutmanande övningar som kan göras tillsammans med studerande. Ladda ner Lathunden gratis här.

Skapa plats och Lathunden är finansierade av

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.