Paneldiskussion: Behöver vi prata om maskulinitetsnormer i Svenskfinland?

24.5.2024 kl. 9.30–10.30

Tema: Hur orienterar vi oss bland maskulinitetsnormer?
Tid och plats: 24.05 kl. 9.3010.30 på Google Meet, klicka här för att delta
För vem: Diskussionen välkomnar alla som arbetar med unga och barn samt alla intresserade av frågor kring maskulinitet i skolvärlden.
Upplägg: 45 min panel + 15 min diskussion och frågor

Hur olika teman lyfts i skolorna spelar en betydande roll i formandet av samhällets attityder och beteenden. Genom att diskutera maskulinitet kan pedagoger främja jämställdhet genom att ifrågasätta traditionella stereotyper och uppmuntra pojkar skapa ett bredare spektrum av beteenden och känslor.

Att inte prata om maskulinitet och känslor kan bidra till beteenden som aggression och våld. Paneldiskussionen vill utmana skadliga stereotyper och främja alternativa modeller av maskulinitet baserade på respekt och empati. Diskussionen kan fungera som inspiration till att förebygga mobbning, trakasserier och andra former av våld.

Varför ska jag delta? Du får mera information om normer kring maskuliniteter och hur dessa formar vår vardag och påverkar oss alla på både synliga och osynliga sätt. Diskussionen leds av Jürgen Ross som ansvarar för Ekvalitas maskulinitetsprojekt Vem é man maskulinitet i skolan. Det kostar inget att delta i diskussionen.

Projektet Vem é man finansieras av