Samtycke – om sexualitet och sex

Materialet Samtycke – om sexualitet och sex har tagits fram av Nina Blomberg och illustrerats av Hanna Siira. Det är finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr samt Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur

Nina Blomberg har skrivit ett material där hon kort men tydligt lyfter fram sådant som hon själv saknat i läroböckerna i hälsokunskap: ett material som lyfter fram delar av den sexuella hälsan som sällan får utrymme och kanske därför inte diskuteras med unga. Materialet är tänkt att användas som komplettering till läroböckerna i hälsokunskap med elever i årskurs 7-9, men fungerar även bra på andra stadiet. Samtycke – om sexualitet och sex fungerar också att läsa som ett fristående material, men då är det bra att känna till att materialet saknar en grundlig genomgång av exempelvis puberteten, förändringar i kroppen, preventivmedel, graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Även materialets illustrationer skiljer sig från läroböckernas bilder med hopp om att mer motsvara de ungas verklighet och mångfald. Förutom att materialet förklarar olika teman kopplat till sexualitet och sex, finns det även länkar till vidare läsning och “Fundera”-rutor som väcker frågor för vidare fundering.

Sexualfostran går hand i hand med arbetet om jämställdhet och likabehandling. Enligt diskrimineringslagen är förbjudna diskrimineringsgrunder bland annat kön, sexuell läggning, funktionsvariation, familjeförhållanden, religion, övertygelse, ursprung, ålder och hälsotillstånd, som berörs av både sexualfostran samt likabehandlingsarbetet. Sexualfostran är ett ypperligt tillfälle att diskutera normer, värderingar, attityder och arbete med de här frågorna, både i skolan och utanför skolan. På det här sättet diskuteras även kränkande behandling samt diskriminering och arbetet i sig blir ett förebyggande arbete.

Materialet inleds med en uppmuntran till läsaren att ta upp ämnen som intresserar i vidare diskussion med exempelvis lärare, vårdnadshavare och skolhälsovårdare. Därför är det bra att du också själv läser igenom materialet, ifall du delar det med unga.  

Nina Blomberg är utbildad sexualfostrare och sexualrådgivare och även ämneslärare i hälsokunskap, religion, filosofi, livsåskådning och psykologi. Hon har tidigare skrivit böckerna Skapa plats – en normutmanande bok för en mer inkluderande skola och Lathund för inkluderingsarbetet i skolan samt är medförfattare till boken Att leda jämlikhet i skolan – en handbok för skolledare som vill göra skillnad.

Du kan ladda ner Samtycke- om sexualitet och sex materialet gratis här.

Materialet är finansierat av